Сотня вершаў. Класіка беларускае літаратуры са школьнае праграмы (2 CD)

Сотня вершаў. Класіка беларускае літаратуры са школьнае праграмы (2 CD)
8.99 р.
Вага: 130 г
Памеры: 125x140 ммНайлепшыя вершы, у розны час уключаныя ў школьную праграму, у аўтарскім выкананні і ў выкананні такіх заслужаных майстроў слова, як Зінаіда Бандарэнка і інш. Уласныя вершы чытаюць Генадзь Бураўкін, Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Данута Бічэль, Васіль Зуёнак, Міхась Скобла, Сяргей Чыгрын, Віктар Шніп.

На дзвюх кружэлках у фармаце mp3.

Уласныя вершы выконваюць:
Генадзь Бураўкін
Алесь Разанаў
Уладзімір Арлоў
Анатоль Вярцінскі
Данута Бічэль
Васіль Зуёнак
Міхась Скобла
Сяргей Чыгрын
Віктар Шніп

Вершы іншых аўтараў чытаюць:
Зінаіда Бандарэнка
Сяржук Сокалаў-Воюш
Дзяніс Бурно
Генадзь Венгераў
Яўгенія Жуковіч
Аляксей Марачкін
Алесь Матафонаў

Спяваюць:
Дзяржаўны камерны хор РБ.
Хор "Унія".
Таццяна Беланогая, Аляксей Галіч, Алесь Матафонаў, Таццяна Грыневіч.

Фартэпіяна — Юры Гільдзюк.
Гукарэжысёр — Валер Бяляеў.
Вокладка — Лора Арлова.

Сотня вершаў

ЗЬМЕСТ

CD1:
1. Край мой беларускі, край! сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка
2. Яна адна. Р. Барадулін
3. Ад сівых гадоў. Р. Барадулін
4. Родная мова. П. Панчанка
5. Маналог Францішка Багушэвіча. сл. і муз. С. Сокалава-Воюша
6. Роднае слова. Я. Купала
7. Родныя словы. П. Броўка
8. Радзіме. А. Лойка
9. Родны край. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч
10. Роднай старонцы. Я. Лучына
11. У яго быў свет цікавы (урывак з паэмы "Сымон-музыка"). Я. Колас
12. Багдановічу. Ул. Караткевіч
13. Я хачу прайсці па зямлі. Г. Бураўкін
14. Цёплы вечар. сл. М. Багдановіча, муз. Т. Беланогай
15. Песняру. М. Багдановіч
16. Памяці Вінцука Марцінкевіча. Я. Купала
17. Жыццё закон нязменны мае. Ул. Дубоўка
18. Мая навука. Я. Купала
19. А зязюлька кукавала. сл. Я. Купалы, муз. П. Падкавырава
20. Божа, паспагадай усім. Р. Барадулін
21. Ахвяра. Ф. Багушэвіч
22. Не я пяю – народ божы. Ул. Сыракомля, пер. Я. Лучына
23. Еўфрасіння Полацкая. М. Скобла
24. Не загаснуць зоркі ў небе. сл. Я. Купалы, муз. М. Янчука, гарм. М. Равенскага
25. Рагнеда. Л. Случанін
26. Біблія. Ф. Скарына, апр. А. Разанаў
27. Не дай, Божа, сэрцам знікнуць. Я. Колас
28. Свайму народу. Я. Купала
29. Песня пра Нёман. сл. А. Астрэйкі, муз. Н. Сакалоўскага
30. Да Нёмана. А. Міцкевіч
31. Зноў вас пабачыў. Ул. Дубоўка
32. На Беларусі Бог жыве. Ул. Караткевіч
33. Ручэй. сл. Я. Коласа, муз. А. Туранкова
34. Трыялет (Калісь глядзеў на сонца я). М. Багдановіч
35. Вечар на захадзе ў попеле тушыць. М. Багдановіч
36. Трыялет (Лёгкія сняжынкі у цішы). Д. Бічэль-Загнетава
37. Падаюць сняжынкі. сл. П. Труса, муз. І. Лучанка
38. Не адчувае лес зямлі. А. Пысін
39. Бяроза. Д. Бічэль-Загнетава
40. Санет (Замёрзла ноччу шпаркая крыніца). М. Багдановіч
41. Я са шляхоў далёкіх. В. Зуёнак
42. Рукі маці. М. Танк
43. Песня пра маці. сл. Г. Бураўкіна, муз. І. Лучанка
44. Маці. Н. Гілевіч
45. Поплаў. Ул. Арлоў
46. Спатканне. М. Танк
47. Не шукай. сл. Я. Купалы, муз. Т. Беланогай
48. Радзiма. А. Разанаў
49. Добрыя весці. Цётка
50. Чалавеку патрэбна не слава. С. Грахоўскі
51. Жар-птушка. сл. Г. Бураўкіна, муз. Э. Ханка

CD2:
1. Пагоня. сл. М. Багдановіча, муз. М. Шчаглова-Куліковіча
2. Вершы аб Вільні. У. Жылка
3. Літва! Бацькоўскі край... (урывак з паэмы "Пан Тадэвуш"). А. Міцкевіч
4. Божа мой шчодрасці. М. Танк
5. Ты прыйдзі. сл. Я. Купалы, муз. А. Атрашкевіч
6. Я спытаў чалавека. М. Танк
7. Кастусь Каліноўскі. П. Броўка
8. Арышт Кастуся Каліноўскага. А. Разанаў
9. Марыська чарнаброва. К. Каліноўскі
10. Вы ёсць. сл. Н. Мацяш, муз. Т. Грыневіч
11. Час. Я. Купала
12. Беларусам. Я. Колас
13. Гэй, малойцы! Я. Чачот
14. Ракуцёўшчына. сл. Д. Бічэль, муз. Т. Беланогай
15. Як ліст дубовы. П. Броўка
16. Над зямлёю шугае верасень. В. Зуёнак
17. Песня пра хлеб (урывак). А. Вярцінскі
18. Асенняя песня. сл. Н. Арсенневай, муз. Э. Зубковіч
19. Хлеб-соль. С. Гаўрусёў
20. Прытча пра хлеб. М. Танк
21. Гарбуз. А. Звонак
22. Свіння і Баран. М. Скрыпка
23. Помню, помню праз гады. сл. Я. Янішчыц, муз. Т. Беланогай
24. Саманадзейны конь. К. Крапіва
25. Жыццё. А. Гарун
26. Махальнік Іваноў. К. Крапіва
27. Музыкальная камедыя. Ул. Корбан
28. Бывайце здаровы. сл. А. Русака, муз. І. Любана
29. Зайграй, зайграй, хлопча малы. П. Багрым
30. Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею. А. Гурыновіч
31. Той дзень прапаў і страчаны навекі. П. Панчанка
32. Дрэвы паміраюць. М. Танк
33. Я не ганю землі чужыя. сл. Г. Бураўкіна, муз. Л. Барткевіча
34. Першы гром. Я. Колас
35. Дала прырода мне ваду і цвердзь. В. Зуёнак
36. У парку. А. Разанаў
37. Акамянелыя волаты. М. Танк
38. Трыялет (Чыстая, вясёлая вада). С. Чыгрын
39. Летняя ночка купальная. сл. М. Шушкевіча, муз. Ю. Семенякі
40. Паэзія. В. Шніп
41. Кропля. П. Броўка
42. Шпак спявае. Г. Бураўкін
43. Матылёк. Р. Барадулін
44. Не шукай ты мяне. сл. А. Русака, муз. І. Любана
45. Дзе ты, зорка мая? А. Русак
46. Свяці, кахання чыстая зара. А. Грачанікаў
47. Маладыя гады. М. Багдановіч
48. Як я жыў без цябе? С. Грахоўскі
49. Толькі з табою. сл. А. Русака, муз. І. Любана
50. Гавары са мной па-беларуску. Я. Янішчыц
51. Песня "Прывітальная". Н. Гілевіч
52. Мая бацькаўшчына. Р. Барадулін
53. Я хаджу закаханы. сл. Н. Гілевіча, муз. І. Лучанка


Раім таксама паглядзець:
Гілевіч Ніл. Выбранае
6.49 р.

Гілевіч Ніл. Выбранае

Творы народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча (нар. 1931) уваходзяць у скарбонку нацыянальнае літаратуры, уключаныя ў школьныя праграмы і даўно ўжо маюць заслужаную любоў у аматараў прыгожага слова. У аўдыёкнізе з серыі "Голас паэта" мэтр сам чытае ўласныя выбраныя творы, што робіць гэтыя запісы сапраўды ўнікальнымі.

Колас Якуб. Новая Зямля
6.49 р.

Колас Якуб. Новая Зямля

Паэма (у фармаце mp3). Агульны час 08:24:01. Чытае Мікола Рабычын. (p) BelTonMedia, 2008.

Купала Янка. Вершы, паэмы. Някляеў Уладзімір. Шлях
6.49 р.

Купала Янка. Вершы, паэмы. Някляеў Уладзімір. Шлях

У фармаце mp3. Агульны час гучаньня 5:30:31. (p) “BelTonMedia”.

Арлоў Уладзімер. Паром празь Ля-Манш
6.49 р.

Арлоў Уладзімер. Паром празь Ля-Манш

За гэтую паэтычную кнігу Ўладзімер Арлоў атрымаў прэмію "Эўрапейскі паэт Свабоды", прысуджэньне якое адбылося ў 2010 годзе ў Гданьску.