Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды

Арлоў Уладзімер. Імёны Свабоды
6.49 р.
Вага: 110 г
Памеры: 140x125 ммАрлоў Уладзімер. Імёны Свабоды / Аўтар
Аўдыёкніга ў фармаце mp3. Чытае аўтар. Агульны час гучання: 15 гадзінаў 1 хвіліна.

Аўдыёвыданьне дапоўненае новымі гістарычнымі партрэтамі, якіх няма ў папяровым выданьні кнігі. Таксама дыск зьмяшчае мультымэдыйны файл, які ўтрымлівае ілюстрацыі і дапрацаваныя ранейшыя тэксты, агулам 266 постацяў беларускай свабоды XVIII – XXI стагодзьдзяў.

Кніга можа служыць дапаможнікам для напісаньня раманаў, здыманьня фільмаў, абароны дысэртацыяў, зьмяненьня назваў плошчаў ды інш.

ЗЬМЕСТ

Тадэвуш Рэйтан
Тадэвуш Касьцюшка
Тамаш Ваўжэцкі
Якуб Ясінскі
Стафан Грабоўскі
Ян Баршчэўскі
Казімер Чарноўскі
Міхал Рукевіч
Тамаш Зан
Валенці Ваньковіч
Міхал Валовіч
Эмілія Плятэр
Напалеон Орда
Сымон Канарскі
Генрык Дмахоўскі
Аляксандар Рыпінскі
Францішак Савіч
Арцём Вярыга-Дарэўскі
Аляксандар Незабытоўскі
Яўстах Тышкевіч
Ахіла Банольдзі
Рамуальд Траўгут
Людвік Нарбут
Флярыян Даноўскі
Цэлястын Цэханоўскі
Міхал Цюндзявіцкі
Міхал Андрыёлі
Каміла Марцінкевіч
Баляслаў Калышка
Кастусь Каліноўскі
Альгерд Абуховіч
Адам Пуслоўскі
Эдвард Вайніловіч
Мікалай Судзілоўскі
Янка Лучына
Ігнат Грынявіцкі
Магдалена Радзівіл
Ігнат Буйніцкі
Мітрафан Доўнар-Запольскі
Раман Скірмунт
Лявон Вітан-Дубейкаўскі
Ёсіф Стаброўскі
Аляксандар Уласаў
Цётка
Мікалай Шамяціла
Васіль Захарка
Мэльхісэдэк
Пётра Крачэўскі
Іван Пуліхаў
Вацлаў Іваноўскі
Усевалад Ігнатоўскі
Янка Журба
Іван Луцкевіч
Уладзіслаў Галубок
Янка Купала
Якуб Колас
Станіслаў Булак-Балаховіч
Францішак Аляхновіч
Вацлаў Ластоўскі
Язэп Лёсік
Антон Луцкевіч
Палута Бадунова
Сымон Рак-Міхайлоўскі
Вячаслаў Селях-Качанскі
Юліяна Вітан-Дубейкаўская
Мікола Равенскі
Уладзімер Пракулевіч
Фабіян Шантыр
Язэп Драздовіч
Вінцэнт Гадлеўскі
Язэп Мамонька
Даніла Васілеўскі
Антоні Ляшчэвіч
Сяргей Палуян
Клаўдзі Дуж-Душэўскі
Язэп Варонка
Макар Краўцоў
Антон Баліцкі
Аркадзь Смоліч
Іван Саланевіч
Янка Станкевіч
Максім Багдановіч
Андрэй Цікота
Адам Станкевіч
Рыгор Шырма
Антон Сокал-Кутылоўскі
Аляксандар Чарвякоў
Зоська Верас
Аляксандар Ружанцоў
Канстанцыя Буйла
Максім Гарэцкі
Аляксандар Ляўданскі
Кастусь Езавітаў
Паўліна Мядзёлка
Леаніла Чарняўская
Казімер Смулька
Францішак Кушаль
Тамаш Грыб
Ванда Лявіцкая
Васіль Русак
Ігнат Канчэўскі
Аляксандар Орса
Зьміцер Прышчэпаў
Язэп Адамовіч
Юрка Лістапад
Лявон Савёнак
Леў Акіншэвіч
Яўхім Кіпель
Якуб Харэўскі
Аляксандар Адамовіч
Міхал Забэйда-Суміцкі
Пётра Сергіевіч
Уладзімер Дубоўка
Хася Прусьліна
Сяргей Пясецкі
Апалёнія Савёнак
Міхась Зарэцкі
Янка Геніюш
Вацлаў Пянткоўскі
Міхал Ляпеха
Тодар Кляшторны
Мікола Абрамчык
Натальля Арсеньнева
Тамара Цулукідзэ
Марыя Кіпель
Янка Шутовіч
Алесь Дудар
Паўлюк Шукайла
Нічыпар Мяцельскі
Стэфанія Станюта
Юрка Віцьбіч
Мікола Ўлашчык
Сяргей Новік-Пяюн
Аляксандра Саковіч
Станіслаў Станкевіч
Натальля Вішнеўская
Барыс Кавэрда
Міхал Вітушка
Рыгор Крушына
Мікалай Лапіцкі
Апалёнія Пяткун
Яўгенія Пфляўмбаўм
Валеры Маракоў
Антон Адамовіч
Лукаш Калюга
Сяргей Ракіта
Яніна Каханоўская
Пятро Конюх
Ларыса Геніюш
Зьмітрок Астапенка
Вітаўт Тумаш
Уладзімер Дудзіцкі
Леў Гарошка
Пётра Сыч
Аўген Калубовіч
Пятро Бітэль
Вячаслаў Шыдлоўскі
Тодар Лебяда
Лявон Случанін
Часлаў Сіповіч
Уладзіслаў Чарняўскі
Янка Брыль
Франціш Бартуль
Вячаслаў Зайцаў
Мікалай Пятрэнка
Леся Беларуска
Мікола Дэмух
Барыс Рагуля
Аляксей Карпюк
Язэп Юхо
Мікола Ермаловіч
Янка Юхнавец
Лявон Луцкевіч
Леанід Карась
Васіль Быкаў
Артур Вольскі
Рыгор Клімовіч
Уладзімер Салавей
Алесь Усюкевіч
Янка Сурвіла
Янка Філістовіч
Лідзія Вакулоўская
Алесь Адамовіч
Вольга Церашчатава
Мікола Канаш
Кастусь Рамановіч
Міхал Дубянецкі
Зора Кіпель
Міхась Ракевіч
Міхась Лічко
Васіль Мядзелец
Алесь Юршэвіч
Павал Жук
Расьціслаў Лапіцкі
Лявон Баразна
Алег Табола
Яўген Глебаў
Ніна Асіненка
Галіна Русак
Вера Бартуль
Уладзімер Караткевіч
Ангеліна Бароўка
Юры Карачун
Мікола Прашковіч
Вячаслаў Адамчык
Уладзімер Кармілкін
Аляксей Логвін
Васіль Мельяновіч
Карлас Шэрман
Яўген Лугін
Юрка Геніюш
Генадзь Каханоўскі
Барыс Сачанка
Віктар Тураў
Яўген Шабан
Міхась Стральцоў
Мікола Купрэеў
Пятро Драчоў
Георгі Таразевіч
Яўген Кулік
Валянцін Ждановіч
Васіль Гроднікаў
Барыс Родзіч
Анатоль Канапелька
Алесь Каралёў
Уладзімер Мулявін
Анатоль Сербантовіч
Іван Ласкоў
Вера Церлюкевіч
Міхась Ткачоў
Міхась Раманюк
Алесь Лабанок
Валеры Сьлюнчанка
Кастусь Мысьлівец
Мікола Селяшчук
Мікола Трухан
Мікалай Ільніцкі
Уладзімер Плешчанка
Ібрагім Канапацкі
Марыя Мацюкевіч
Генадзь Карпенка
Аляксей Філіпчанка
Алесь Емяльянаў
Генадзь Кулажанка
Уладзіслаў Рубанаў
Валеры Масьлюк
Сяргей Кавалёў
Валеры Шаблюк
Алесь Асташонак
Уладзімер Емяльянчык
Сяргей Войчанка
Андрэй Грабаў
Анатоль Майсеня
Вераніка Чаркасава
Анатоль Сыс
Ігар Гермянчук
Юры Завадзкі
Аляксей Мельнікаў
Андрэй Пяткевіч
Дзяніс Хвастоўскі
Аўгіньня Дзянісава

Дадатак:
Ганна Ўланава
Ніна Мацяш
Уладзімер Каткоўскі
Кастусь Акула
Вячаслаў Дубінка

Уладзімер Арлоў нарадзіўся ў Полацку ў год Зьмяі паводле ўсходняга календара і ў год сьмерці Сталіна паводле календара савецкага.

У дзяцінстве марыў стаць дзяўчынкай, потым – вадалазам, патолягаанатамам, журналістам, шпіёнам.

Вучыўся на гістарычным факультэце БДУ, якому ўдзячны не за атрыманыя веды зь беларускай мінуўшчыны, а за разуменьне таго, што якраз гэтых ведаў студэнтам там і не давалі.

Першыя творы надрукаваў у студэнцкіх самвыдавецкіх альманахах "Блакітны ліхтар" і "Мілавіца", пасьля чаго мусіў пазнаёміцца зь "літаратуразнаўцамі" ў цывільным.

Працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва "Мастацкая літаратура", адкуль у 1997 годзе быў звольнены "за выпуск исторической и другой сомнительной литературы".

Дэбютны празаічны зборнік "Добры дзень, мая Шыпшына" выдаў у 1986-м, пасьля чаго выйшлі яшчэ трыццаць кнігаў прозы, эсэістыкі й паэзіі, у тым ліку "Таямніцы полацкай гісторыі", "Адкуль наш род", "Ордэн Белай Мышы", "Час чумы", "Каханак яе вялікасьці", "Сланы Ганібала", "Адкусі галаву вароне", "Фаўна сноў", "Краіна Беларусь", "Паром празь Ля-Манш".

Марыць, каб ягонае эсэ "Незалежнасьць – гэта...", напісанае ў 1990 годзе і перакладзенае больш чым на дваццаць моваў, нарэшце страціла актуальнасьць.

Ніжэй можна праслухаць некалькі файлаў з дыска:

Выглядае, нібы вы ня маеце ўсталяванага Adobe Flash Player'у. Усталюйце яго зараз.


Выглядае, нібы вы ня маеце ўсталяванага Adobe Flash Player'у. Усталюйце яго зараз.


Выглядае, нібы вы ня маеце ўсталяванага Adobe Flash Player'у. Усталюйце яго зараз.Раім таксама паглядзець:
Арлоў Уладзімір. Адкуль наш род
8.99 р.

Арлоў Уладзімір. Адкуль наш род

Мультымедыйнае выданне склалі займальныя і пазнавальныя аповеды з гісторыі Беларусі: ілюстраваная электроная кніга + аўдыёкніга ў фармаце mp3. Агульны час гучання 6:42:42. Для малодшых школьнікаў. Чытае аўтар. © & (p) Beltonmedia, 2008.

Арлоў Уладзімір. Сны імператара
6.49 р.

Арлоў Уладзімір. Сны імператара

У гэтую аўдыёкнігу Уладзіміра Арлова ўвайшлі папулярныя гістарычныя апавяданні, а таксама аповесць "Сны імператара". Слухача чакае сустрэча з цэлаю галерэяй гістарычных асобаў, сярод якіх Напалеон Банапарт і паўстанцы 1863 года, Кацярына ІІ і царазабойца Ігнат Грынявіцкі, філосаф Казімір Лышчынскі і князь Геранім Радзівіл. Чытае Андрэй Каляда.

Арлоў Уладзімір. Таямніцы Полацкай гісторыі
6.49 р.

Арлоў Уладзімір. Таямніцы Полацкай гісторыі

Гэтая кніга — своеасаблівае прызнанне вядомага пісьменніка ў любові да роднага горада. "Таямніцы..." ўвайшлі ў спіс 100 найбольш папулярных беларускіх кніг ХХ ст., складзены на падставе чытацкіх лістоў газетай "Наша Ніва".