Доўнар-Запольскі Мітрафан. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах

Доўнар-Запольскі Мітрафан. Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры
5.30 р.
Вага: 1250 г
Памеры: 0x0 ммПадрыхт. да друку : А. І. Груша, Р. А. Аляхновіч; камент. : А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс ; увод. арт. : Д. У. Караў, А. У. Унучак, А. І. Груша; камент. А. І. Груша, Ш. І. Бекцінееў, Л. Каралюс. — Мінск : Беларуская навука, 2009. — 759 с. — (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі). Цвёрдая вокладка.

ISBN 978-985-08-1078-6

Дадзеная кніга з’яўляецца перавыданнем фундаментальнай працы выдатнага беларускага гісторыка Мітрафана Віктаравіча Доўнар-Запольскага “Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах”. У ёй у шырокім кантэксце развіцця сацыяльных адносін, функцыянавання дзяржаўных інстытутаў улады і матэрыяльнай культуры разглядаецца станаўленне і развіццё сістэмы дзяржаўнай гаспадаркі Вялікага княства Літоўскага апошняй трэці XIV — першых дзвюх трацей XVI ст.

Разлічана на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, Беларусі, Літвы і Украіны.

ЗМЕСТ

Даследчык гісторыі ўсходнеславянскіх народаў (М. В. ДоўнарЗапольскі: старонкі жыцця і творчая спадчына) Д. І. Караў
”Мы ёсць народам”: М. В. Доўнар-Запольскі ў апошні перыяд жыцця і творчасці (1918—1934 гг.) А. У. Унучак
Аб кнізе гісторыка А. І. Груша
Правілы выдання

М. В. Довнар-Запольский
Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягелонах. Т. 1
Глава І. Введение
1. Общие замечания о классификации средств, шедших на удовлетворение потребностей государства
2. Условия происхождения источников доходов
Глава ІІ. Доходы, источником которых служила судебно-административная деятельность самого великого князя
1. Полюдье
2. Стация на господаря (яловщина, болкуновщина, мезлева)
3. Дары-челобитья
4. Судебные вины
5. Тивунщина
Глава ІІІ. Государственные имущества
1. Дóбра “властные” господарские, столовые и земские
2. Должностные лены
3. Способы управления
4. Господарское хозяйство:“платы” и службы населения
5. Обзор правительственных мер по управленію дóбрами до введения волочной уставы
6. Осады на немецком праве и волочная устава
7. Лесное хозяйство
8. Городские общины
9. Статистические сведения о господарскіх дóбрах и о доходах их
Глава IV. Налоги на потребление
1. Тенденции конца изучаемого периода
2. Внутренние таможенные и торговые пошлины
3. Мельничное право
4. Корчемное право и капщизна
5. Введение монополиина мельницы и заводы для производства спиртных напитков
6. Акцизы
7. Несколько замнчаний о скарбовых доходах от акцизов и монополии
8. Восковничее, соляничее и монополия на соль и лесные товары
9. Внешние таможенные пошлины
10. Льготы и привилеи населения по платежу мыт
11. Таможня: её округ и управление
12. Таможенные доходы
Глава V. Монетная регалия
Глава VІ. Земские подати и повинности
1. Формы служилого земледелия
2. Отношение различных элемнтов общества к земскому землевладению и земской службе
3. Повинностный характер земской военной службы
4. Оклад земской военной службы
5. Земскіе повінности: подводная, дорожная, замковая, сторожевая и постойная
6. Татарщина, ордынщина, посощина, подымщина, поголовщина, воловщина, серебщина и происхождение податка земского
7. Развитие земского обложения
8. Специальные подати с евреев
9. Сведения о сборах земской подати
10. Участие в военной повинности мещанства и крестьянства
Глава VII. Заключение
Приложения
Дадатак 1. Спіс скарачэнняў друкаваных выданняў і архіўных крыніц, на якія зроблены спасылкі ў кнізе М. В. Доўнар-Запольскага “Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягелонах” Т. 1
Дадатак 2. Мытныя акругі Вялікага княства Лтоўскага (да раздзела “11. Таможня, её округ и управление”)
Каментарыі


Раім таксама паглядзець:
Бабкова Вольга. ...І цуды, і страхі
3.49 р.

Бабкова Вольга. ...І цуды, і страхі

Пад адной вокладкай сабраныя гістарычныя эсэ Вольгі Бабковай, друкаваныя ў розныя часы ў газеце "Наша Ніва". Аўтарка не імкнецца вытлумачыць жыццё людзей позняга Сярэднявечча і пачатку Новага Часу, адно спрабуе адчуць колеры і смакі самога тагачаснага жыцця. Праца са старажытнымі дакументамі дала магчымасць адгукнуцца ўласным голасам на "экзістэнцыяльнае рэха", якое паўстае паміж часам цяперашнім і часам мінулым. Паміж аўтарам і гістарычным персанажам.

Ермаловіч Мікола. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае
6.49 р.

Ермаловіч Мікола. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае

Гэта – яго кніга жыцця. Мікола Ермаловіч працаваў над ёй да апошніх сваіх дзён, паспеўшы ўнесці ў яе ўсе неабходныя праўкі і дапаўненні. Слухач упершыню мае магчымасць у поўным выглядзе пазнаёміцца з праўдзівай гісторыяй беларускай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага.

Катлярчук Андрэй. У ценю Польшчы і Расеі
14.99 р.

Катлярчук Андрэй. У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст.

Тэрытарыяльныя спрэчкі за Літву і Беларусь былі галоўнай прычынай швэдзка-расейскіх, польска-расейскіх і ўкраінска-расейскіх сутыкненьняў. 20 кастрычніка 1655 г. у Кейданах Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае і Швэцыя падпісалі дамову аб утварэньні супольнай фэдэратыўнай дзяржавы.