Fairy-tale Shakespeariada. The Winter's Tale

Fairy-tale Shakespeariada. The Winter's Tale
3.99 р.
Вага: 460 г
Памеры: 210x290 ммАнгельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра "Зімовая казка". Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Зінаіды Краснеўскай. Ілюстрацыі Ігара Гардзіенкі.

Мінск : Кавалер Паблішэрс, 2001. – 48 с. : іл. – (Казачная Шэкспірыяда / Сказочная Шекспириада).

The Winter's Tale. After William Shakespeare / Зимняя сказка. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира

Series of splendidly illustrated editions in prose for children after the most famous plays by William Shakespeare (1564 – 1616).

ISBN 985-6427-55-X

Серыя кніг "Казачная Шэкспірыяда" ў прозе распрацаваная з мэтаю прыцягнення школьнікаў да класічнай англійскай літаратуры. Адаптаваная моўная версія выданняў серыі прызначаная не для падмены або замены дачыненняў з арыгіналам, а для адкрыцця аўтара дзецям і стымулявання цікавасці да ягонай творчасці. Драматычныя творы Шэкспіра мелі шмат літаратурных і жанравых версіфікацыяў, адаптацыяў, перапрацовак, "вольных" перакладаў, пераказаў.

Немалаважнай дэталлю з'яўляецца мастацкае афармленне серыі. Ілюстрацыі, створаныя таленавітымі беларускімі мастакамі, ня проста ўпрыгожваюць выданні і робяць іх прадметам мастацтва кнігі, але і выгадна запаўняюць літаратурныя скарачэнні выяўленчымі сродкамі, дапамагаюць паўней раскрыць сюжэтны свет і шэкспіраўскія вобразы, развіваюць эстэтычнае ўспрыняццё і густ.

Fairy-tale Shakespeariada. The Winter's Tale. Старонка з кнігі

Серия книг "Сказочная Шекспириада" в прозе разработана с целью привлечения школьников к классической английской литературе. Адаптационная языковая версия изданий серии предназначена не для подмены или замены общения с оригиналом, а для открытия автора детям и стимулирования интереса к его творчеству. Драматические произведения Шекспира подлежали многочисленным литературным и жанровым версификациям, адаптациям, переработкам, "вольным" переводам, пересказам.

Немаловажной деталью является художественное оформление серии. Иллюстрации, созданные талантливыми белорусскими художниками, не просто украшают издания и делают их предметом искусства книги, но и выгодно восполняют литературные сокращения изобразительными средствами, помогают полнее раскрыть сюжетный мир и шекспировские образы, развивают эстетические восприятие и вкус.

Английский язык для младшего и среднего школьного возраста. По мотивам пьесы Вильяма Шекспира. Литературная обработка и пересказ Елены Задворной. Перевод на английский язык Зинаиды Красневской. Иллюстрации Игоря Гордиенка.


Раім таксама паглядзець:
Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet
4.99 р.

Fairy-tale Shakespeariada. Hamlet

Ангельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра. Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Паўла Татарнікава.

Fairy-tale Shakespeariada. King Lear
3.99 р.

Fairy-tale Shakespeariada. King Lear

Ангельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра "Кароль Лір". Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Зінаіды Краснеўскай. Ілюстрацыі Паўла Татарнікава.

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet
4.99 р.

Fairy-tale Shakespeariada. Romeo and Juliet

Ангельская мова для малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту. Паводле п'есы Вільяма Шэкспіра "Рамэо і Джульета". Літаратурная апрацоўка і пераказ Алены Задворнай. Пераклад на ангельскую мову Таццяны Кушнер. Ілюстрацыі Ігара Гардзіенкі.