Гулецкі Дзмітрый. Манеты беларускай даўніны

Гулецкі Дзмітрый. Манеты беларускай даўніны
8.99 р.
Вага: 175 г
Памеры: 125x205 ммМанеты беларускай даўніны. /Дзмітрый Гулецкі. — Мінск : Беларусь, 2007. — 159 с. : іл. — Мяккая вокладка.

ISBN 978-985-01-0722-0

У кнізе даны агульныя звесткі аб беларускай нумізматыцы дарасійскага перыяду. Пастаўленыя акцэнты дапамогуць студэнтам-гісторыкам, а таксама аматарам раскрыць сябе ў нумізматычным даследаванні. А захапіцца ў гэтай галіне беларускай гістарычнай навукі сапраўды ёсць чым.

Асэнсаванне нумізматычнага матэрыялу, што застаўся беларускаму народу ў спадчыну ад яго слаўных продкаў, патрабуе пэўнага досведу, кругагляду і любові да сваёй краіны і яе гісторыі. Разам з тым падобная праца не можа быць выкананая адным-двума людзьмі, бо неабходныя яшчэ строгасць і спеласць ацэнак, чаго нялёгка дамагчыся пры аднабаковым поглядзе. Зрэшты, гэтак можна сказаць пра любую справу, мэтай якой ёсць дабрабыт і абазнанасць супольнасці людзей, народа.

Вялікая праца ў асэнсаванні нумізматычнай спадчыны ўжо была праведзеная такімі выбітнымі беларускімі навукоўцамі, як I. Колабава, В. Рабцэвіч, I. Сінчук, П. Харламповіч, М. Шчакаціхін і інш. Багата прац, што непасрэдна тычацца Беларусі і яе манет, было выдадзена таксама польскімі, літоўскімі, расійскімі, украінскімі даследнікамі. Існуе даволі шмат матэрыялу, падрыхтаванага на найвышэйшым навуковым узроўні.

Даволі будзе назваць падмуркавую працу беларускай нумізматыкі Валянціна Рабцэвіча — кнігу «Нумизматика Беларуси». I ўсё ж такі колькасць маладых беларусаў, што прысвячаюць долю свайго жыцця нумізматыцы, — невялікая. Таму на гэтым полі ўсё яшчэ застаецца багата «неапрацаваных надзелаў». Варта не забываць, што нумізматыка мае не толькі дапаможна-гістарычную, але і выхаваўча-патрыятычную ролю, і ў гэтым яе неаспрэчная важнасць.

Дзмітрый Гулецкі

ЗМЕСТ

Прадмова
НЕ ЗАСТАЛІСЯ ЎБАКУ
Акцэнт першы: Манетная справа Старажытнай Русі і ўдзел у ёй продкаў сучасных беларусаў. Час ізроя
АДЗІНАЯ ЕўРАПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА
Акцэнт другі: Пражскі грош на Беларусі
СВЕДЧЫМ ПРА СВАЮ АДМЕТНАСЦЬ
Акцэнт трэці: Рускі свет: два полюсы. Зараджэнне развітых грашовых сістэм
УПЕРАДЗЕ ЎСЯЕ ЕЎРОПЫ
Акцэнт чацвёрты: Першыя беларускія рублі, першая дзесяцічная сістэма
КАЛІ РАБІЦЬ, ДЫК ШЫРОКА
Акцэнт пяты: Фальсіфікацыя манет на Беларусі
ЛІТОЎСКІ MOHAMETАЛІЗМ
Акцэнт шосты: Паўгрош як асноўны сродак абарачэння
АБЫВАЦЕЛІ НЯБЁСАЎ ПАСМЯЮЦЦА 3 ВАС...
Акцэнт сёмы: Стагоддзе траякоў
КРАІНА ТАЛЕРАЎ
Акцэнт восьмы: Якія талеры курсавалі на Беларусі
МЕДЗЯНЫ ПАТОП
Акцэнт дзевяты: Барацінкі
L.ЕБЯДЗІНАЯ P.ЕСНЯ
Акцэнт дзесяты: Апошнія манеты Вялікага княства: праект Людвіка Пацея.
Гарадзенскі манетны двор-здань

 


Прадмова

Са сталеннем беларускай дзяржавы, якая ўвайшла ў новае стагоддзе ў зноў набытым стане незалежнасці і адноснай стабільнасці, перад даследнікамі, што ўрабляюць ніву айчыннай гістарычнай навукі, паўсталі якасна новыя задачы. Пры тым, што іншыя народы, якія мелі больш спрыяльны гістарычны шлях у XIX—XX стагоддзях, ужо развязалі падобныя праблемы ў той ці іншы час, несупынны працэс індустрыялізацыі дае беларусам шанц выкарыстаць новыя магчымасці камунікацыі і тэхналогіі, каб хутчэй выйсці на міжнародны ўзровень і ў гэткай галіне навукі, як нумізматыка.

Асэнсаванне нумізматычнага матэрыялу, што застаўся беларускаму народу ў спадчыну ад яго слаўных продкаў, патрабуе пэўнага досведу, кругагляду і любові да сваёй краіны і яе гісторыі. Разам з тым падобная праца не можа быць выкананая адным-двума людзьмі, бо неабходныя яшчэ строгасць і спеласць ацэнак, чаго нялёгка дамагчыся пры аднабаковым поглядзе. Зрэшты, гэтак можна сказаць пра любую справу, мэтай якой ёсць дабрабыт і абазнанасць супольнасці людзей, народа. Вялікая праца ў
асэнсаванні нумізматычнай спадчыны ўжо была праведзеная такімі выбітнымі беларускімі навукоўцамі, як I. Колабава, В. Рабцэвіч, I. Сінчук, П. Харламповіч, М. Шчакаціхін і інш. Багата прац, што непасрэдна тычацца Беларусі і яе манет, было выдадзена таксама польскімі, літоўскімі, расійскімі, украінскімі даследнікамі. Існуе даволі шмат матэрыялу, падрыхтаванага на найвышэйшым навуковым узроўні. Даволі будзе назваць падмуркавую працу беларускай нумізматыкі Валянціна Рабцэвіча — кнігу «Нумизматика Беларуси». I ўсё ж такі колькасць маладых беларусаў, што прысвячаюць долю свайго жыцця нумізматыцы, — невялікая. Таму на гэтым полі ўсё яшчэ застаецца багата «неапрацаваных надзелаў». Варта не забываць, што нумізматыка мае не толькі дапаможна-гістарычную, але і выхаваўча-патрыятычную ролю, і ў гэтым, на мой погляд, яе неаспрэчная важнасць.

Гэтая кніга была задуманая аўтарам толькі як яго першая спроба намацаць шырыню краявідаў беларускай нацыянальнай нумізматыкі, убачыць у гістарычным ходзе эканамічных стасункаў паміж народамі, што гралі свае пазітыўныя і адмоўныя ролі на працягу ўсёй гісторыі нашай зямлі, беларускі след і беларускі інтарэс ва ўсіх яго ўвасабленнях. Кніга ўяўляе сабой збор нарысаў, ці, лепей сказаць, акцэнтаў, што даюць даволі агульныя звесткі аб тых падзеях у беларускай нумізматыцы дарасійскага перыяду, якія, на погляд аўтара, найбольш вартыя ўвагі і глыбокшага вывучэння. Была зробленая спроба ў невялічкіх эсэ абагульніць думкі і высновы папярэдніх даследнікаў. Пры гэтым не ставілася задачы сказаць усё і пра усіх, роўна як пісаць артыкулы строгай навуковай мовай. Шэраг акцэнтаў, хаця і па найбольш значных падзеях, быў выбраны аўтарам адвольна — у гэтым кніга ніяк не можа лічыцца падручнікам. Хутчэй, гэта кніга-«размалёўка», якую чытачы набываюць, каб дапоўніць яе, унесці ў намаляваную карціну новыя фарбы. Задача гэтай кнігі простая — выклікаць інтарэс.

Аўтар спадзяецца, што пастаўленыя ім тут акцэнты дапамогуць студэнтам, што вывучаюць гісторыю, гэтаксама як і проста апантаным аматарам, раскрыць сябе менавіта ў нумізматычным даследаванні, абраўшы адпаведную тэму для курсавой альбо дыпломнай працы, артыкула альбо магарафіі. Тым самым будзе зроблены важкі ўнёсак у агульную справу.

А захапіцца ў беларускай нумізматыцы сапраўды ёсць чым. Гісторыя грашовага абарачэння на Беларусі налічвае доўгія стагоддзі, цягам якіх нашыя продкі зведалі нямала войнаў, пошасцяў і галадамораў. Гэтыя негатыўныя з’явы, аднак, дазваляюць нам сёння азірнуцца назад і ўбачыць мінуўшчыну ў яе матэрыяльным увасабленні. Дастаткова ўзяць у рукі манету — драбнюткі кавалак кову, каб дазнацца так шмат пра тое, чым калісьці жылі яны, незалежна ад сваёй назвы: і беларусы-крывічы, і беларусы-ліцвіны, і безыменныя жыхары забранага краю. Так, як ні парадаксальна гэта гучыць, манета апынулася ў на-шых руках перадусім «дзякуючы» перыядам ліхалеццяў. Бясцэнныя скарбы небарак-гаспадароў, што не паспелі паведаміць спадкаемцам аб месцы схавання дэпазіту, дажылі да нашых часоў і працягваюць цвяліць нам гістарычную памяць і прыносіць незабыўнае пачуццё повязі з мінулым. Зрэшты, дазволім чытачу самому ацаніць хараство і багацце праяўленняў беларускай нумізматыкі.

 

Дзмітрый Гулецкі (нар. 29 сакавіка 1981) — сучасны беларускі даследнік нумізматыкі і матэрыяльнае культуры. Актыўна займаецца нумізматычнымі дасьледваньнямі з 2005 году. Дэлегат ад Беларусі на нумізматычных канфэрэнцыях у Раўбічах, Беластоку і Вільні ў 2005—2007 гадах.
Друкаваў працы па нумізматыцы ў «Банкаўскім весніку» (Менск), «Svensk Numismatisk Tidskrift» (Стакгольм), «Bialoruskie Zeszyty Historyczne» (Беласток), «Numizmatika» (Вільня), газэтах «Беларус» (Нью-Ёрк) і «Советская Белоруссия» (Менск).


Раім таксама паглядзець:
Арлоў Уладзімір, Герасімовіч Зьміцер. Краіна Беларусь
49.99 р.

Арлоў Уладзімір, Герасімовіч Зьміцер. Краіна Беларусь

Займальная і даступная для чытача любога ўзросту, гэтая кніга ўводзіць у свет нашай мінуўшчыны. На яе старонках вы сустрэнецеся з выдатнымі гістарычнымі асобамі, даведаецеся пра жыццё і побыт, вайсковыя перамогі і культурныя дасягненні беларусаў у розныя эпохі.

Бензярук Анатоль. Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля
22.99 р.

Бензярук Анатоль. Мячы Грунвальда

Кніга Анатоля Бензерука “Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля” прысвечаная вялікай Грунвальдскай бітве. 15 ліпеня 1410 года Вялікі князь Вітаўт і кароль Уладзіслаў Ягайла перамаглі, бо вялі ваяроў у бой за Айчыну і мелі побач верных абаронцаў. А горды магістр Юнгінген згубіў пад Грунвальдам жыццё і добрую славу, не маючы поруч надзейных сяброў.

Замак з паперы. Крэўскі замак
5.99 р.

Замак з паперы. Крэўскі замак

Адчуй сябе сапраўдным дойлідам – збяры выдатны помнік беларускай архітэктуры сваімі рукамі! Новыя наборы "Беларускіх замкаў з паперы" для дзяцей даюць такую магчымасць – збудаваць замак ва ўласнай хаце!

Крэўскі замак , адзін з першых каменных замкаў на нашай зямлі , быў пабудаваны над рэчкамі Крэўлянка і Шляхцянка ў 30- х гадах XIV ст. пры князі Альгердзе , сыне Гедыміна.

Дайнека Леанід. Назаві сына Канстанцінам
7.99 р.

Дайнека Леанід. Назаві сына Канстанцінам

У новым рамане “Назаві сына Канстанцінам” аўтар не здраджвае гістарычнай тэматыцы. Чытач перанясецца ў XV — XVI ст., у Рым, у Вялікае Княства Літоўскае, у Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана — славутая Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.