Каваленя Аляксандр, Саракавік Іван. Беларусь напярэдадні і ў гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн

Каваленя Аляксандр, Саракавік Іван. Беларусь напярэдадні і ў гады Другой сусветн
1.99 р.
Вага: 250 г
Памеры: 120x215 ммДапаможнік / Пад рэд. А. А. Кавалені. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 271 с.

ISBN 978-985-01-0746-6

Кніга ў сціплай і даступнай форме асвятляе найбольш важныя падзеі на Беларусі ў пярэдаддзень Другой сусветнай вайны і ў час гітлераўскай акупацыі нашай рэспублікі.

Дапаможнік прызначаны для студэнтаў, якія вывучаюць усеагульную і айчынную гісторыю. Ён будзе карысны таксама для выпускнікоў сярэдніх школ, якія рыхтуюцца да паступлення ў ВНУ.

ЗМЕСТ

ПРАДМОВА
Раздзел І. ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА САВЕЦКАГА НАРОДА (У КАНТЭКСЦЕ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ) ЯК ВУЧЭБНЫ СПЕЦКУРС
1. Прадмет, задачы і метадалогія спецкурса і яго месца ў сістэме гуманітарных навук
2. Перыядызацыя і асноўныя праблемы гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.
3. Крыніцы і гістарыяграфія

Раздзел ІІ. МІЖДЗЯРЖАЎНЫЯ АДНОСІНЫ Ў 20-30-Я ГАДЫ ХХ СТ.
4. Міжнароднае становішча ў 20-я гг.
5. Утварэнне трох ачагоў ваеннай напружанасці ў свеце
6. Унутраная і знешняя палітыка Германіі ў 1930-я гг. Стварэнне “Антыкамінтэрнаўскага пакта”
7. Знешняя палітыка СССР у 1930-я гг. Спробы стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе
8. Абвастрэнне становішча на Далёкім Усходзе
9. Далейшае абвастрэнне супярэчнасцей паміж буржуазнымі дзяржавамі.
10. Захоп Германіяй Аўстрыі
11. Мюнхенская змова
12. Агрэсія Японіі на Усходзе СССР
13. Англа-франка-савецкія перамовы ў 1939 г.
14. Знешнепалітычная дзейнасць польскага ўрада напярэдадні вайны
15. Заключэнне пакта Рыбентропа — Молатава
16. Сацыяльна-эканамічнае становішча ў СССР напярэдадні вайны

Раздзел ІІІ. ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ . УЗ’ЯДНАННЕ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БЕЛАРУСІ І УКРАІНЫ З СССР
17. Пачатак Другой сусветнай вайны
18. Асноўныя напрамкі палітыкі савецкага ўрада ў заходніх раёнах БССР (1939—1941 гг.)
19. Савецка-фінляндская вайна і яе вынікі
20. “Дзіўная вайна”. Захоп нацысцкай Германіяй еўрапейскіх краін
21. Становішча ў Чырвонай Арміі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны
22. Становішча войск Заходняй Асобай ваеннай акругі напярэдадні вайны
23. Планы Германіі адносна СССР і БССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны
24. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Распрацоўка плана “Барбароса”

Раздзел IV. БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКОВЫ ПЕРЫЯД ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
25. Подзвіг савецкіх воінаў у пачатковы перыяд вайны
26. Дзейнасць партыйнага і савецкага кіраўніцтва па арганізацыі абароны краіны
27. Становішча на франтах летам—восенню 1941 г. Абарончыя баі ў Беларусі
28. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам—восенню 1941 г.
29. Маскоўская бітва
30. Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі

Раздзел V. ФАШЫСЦКІ АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
31. Акупацыйны рэжым. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел на акупіраванай тэрыторыі Беларусі
32. Ваенна-паліцэйскія фарміраванні на акупіраванай тэрыторыі Беларусі
33. Адносіны нацыстаў да насельніцтва акупіраваных тэрыторый
34. Палітыка генацыду
35. Нацысцкая палітыка ваенна-эканамічнага гаспадарання і ўціхамірвання насельніцтва
36. Вываз насельніцтва на прымусовую працу ў Германію
37. Аграрная палітыка нацыстаў
38. Рэлігійная палітыка акупацыйных улад
39. Палітыка фашысцкіх агрэсараў у галіне адукацыі, навукі і культуры
40. Калабарацыянісцкія сілы ў структуры германскай акупацыйнай улады

Раздзел VI. БАРАЦЬБА СУПРАЦЬ НЯМЕЦКІХ АГРЭСАРАЎ НА ЗАХОПЛЕНАЙ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
41. Адметнасці партызанскага руху ў першы перыяд вайны (да перамогі Чырвонай Арміі пад Масквой)
42. Узаемаадносіны партызан і насельніцтва
43. Баявая дзейнасць беларускіх партызан у 1942-1943 гг.
44. Дзейнасць патрыятычнага падполля на другім этапе Вялікай Айчыннай вайны
45. Дзейнасць антыфашысцкіх патрыятычных арганізацый
46. Супрацоўніцтва падпольшчыкаў і партызан
47. Утварэнне партызанскіх зон, асаблівасці жыцця на іх тэрыторыі
48. Трэці этап партызанскага руху
49. Асаблівасці развіцця партызанскага руху ў Заходняй Беларусі
50. “Рэйкавая вайна”: мэты, іх рэалізацыя і значэнне
51. Дапамога савецкага тылу партызанам і падпольшчыкам
52. Адметнасці прызначэння і выканання пакаранняў судамі ў зоне дзеянняў падпольшчыкаў і партызан
53. Дзейнасць Арміі Краёвай на тэрыторыі Беларусі
54. Дзейнасць Украінскай паўстанцкай арміі на тэрыторыі Беларусі

Раздзел VII. КРУШЭННЕ НАСТУПАЛЬНАЙ СТРАТЭГІІ ВЕРМАХТА. ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ. ЗАВЯРШЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙН
55. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта. Сталінградскай бітва
56. Курская бітва. Замацаванне стратэгічнай ініцыятывы за Чырвонай Арміяй
57. Утварэнне і дзейнасць антыгітлераўскай кааліцыі
58. Тэгеранская канферэнцыя саюзнікаў
59. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны
60. Пачатковы этап вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
61. Падрыхтоўка аперацыі “Баграціён”
62. Вызваленне Беларусі ад германскіх агрэсараў
63. Удзел партызан і падпольшчыкаў у вызваленні Беларусі
64. Пачатак аднаўлення народнай гаспадаркі Беларусі
65. Вызваленне Чырвонай Арміяй краін Цэнтральнай і Паўднёвай Еўропы
66. Адкрыццё другога фронту
67. Крымская (Ялцінская) канферэнцыя саюзнікаў
68. Разгром фашысцкіх войск на шляху да Берліна
69. Берлінская бітва. Завяршэнне вайны з Германіяй
70. Патсдамская канферэнцыя саюзнікаў
71. Заканчэнне Другой сусветнай вайны
72. Міжнароднае значэнне перамогі СССР над фашысцкімі захопнікамі

Раздзел VIII. РОЛЯ БЕЛАРУСІ Ў ПЕРАМОЗЕ НАД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПНІКАМІ
73. Уклад беларускага народа ў разгром нацысцкай Германіі
74. Памяць пра вайну

ДАДАТКІ ДА РАЗДЗЕЛАЎ
ХРАНАЛОГІЯ ГІСТАРЫЧНЫХ ПАДЗЕЙ
ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК
ЛІТАРАТУРА


Раім таксама паглядзець:
Гамулка Крысціна. Паміж Польшчай і Расіяй
4.49 р.

Гамулка Крысціна. Паміж Польшчай і Расіяй

Кніга прысвечана аналізу шырокага спектру палітычных ідэй, канцэпцый і праектаў польскіх арганізацый у дачыненні да Беларусі і беларусаў у 1918 – 1922 гадах. Разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі канцэпцый ва ўмовах палітычнай нестабільнасці і іх сутыкненне з рэальнай практыкай дзяржаўнага будаўніцтва.

Быкаў Васіль. Бліндаж
3.49 р.

Быкаў Васіль. Бліндаж

У новую кнігу класіка беларускай літаратуры Васіля Быкава ўвайшлі творы, невядомыя беларускаму чытачу – аповесьці "Бліндаж" і "Апошні баец". Абодва творы яднае тое, што дзеяньне ў іх адбываецца напачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Якавенка Васіль. Пакутны век. Трылогія
9.90 р.

Якавенка Васіль. Пакутны век. Трылогія

3 трылогіі "Пакутны век", а гэта кнігі "Кабала", "Надлом" і "Гульня на згубу", паўстаюць каларытныя і яркія вобразы ліцвінаў-беларусаў. Твор прысвечаны драме і трагедыі станаўлення народа як нацыі і перакідвае мост з нашых дзён у далёкую мінуўшчыну. У ім мастацкае і глыбокае сацыяльна-філасафічнае асэнсаванне рэчаіснасці, батальныя і побытавыя сцэны, шмат гістарычных персанажаў. Чырвонай ніткай праходзіць драма сям’і Пятра Рамановіча (Пісарчука), простага і дасціпнага беларуса.