Лёсік Язэп. 1921 – 1930: Збор твораў

Лёсік Язэп. 1921–1930: Збор твораў
2.69 р.
Вага: 660 г
Памеры: 170x240 ммУкл., прадм. і камент. А. Жынкіна. — Мінск: НАРБ; І.П. Логвінаў, 2003 — 396 с.

ISBN 985-6372-31-3 (НАРБ)
ISBN 985-6701-29-5 (І. П. Логвінаў)

У кнізе змяшчаюцца публіцыстычныя і навуковыя творы Язэпа Лёсіка за 1921—1930 гг.

Змест

*** (ад укладальніка)
Нашыя птушкі
Беларуская Энэіда навыварат
“Літва—Беларусь” (Гістарычныя выведы)
Як яны пазналі сябе беларусінамі?
Прамова
Прамова
Нацыянальны элемэнт у творчасьці Якуба Коласа і Тараса Гушчы
Бітва пад Грунвальдам у апісаньні кронікі Быхаўца, Длугоша, Бельскага і інш.
Нацыянальнае пытаньне і пралетарыят
Ад перакладчыка “Комуністычнага маніфэсту”
Асноўны мотыў у творчасьці Максіма Багдановіча
У справе рэформы нашае азбукі
Рэцэнзія на кнігу
Рэцэнзія на кнігу
Некаторыя ўвагі да беларускае літаратурнае мовы
Культурны стан беларускае мовы к моманту Лютаўскае рэвалюцыі
Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу
Кепска рабілі нашыя продкі
Спрашчэньне правапісу
Да рэформы беларускага правапісу
Да рэформы беларускай азбукі
Заключнае слова
Да рэформы беларускага правапісу
Заключнае слова
Пасяджэнне правапіснай камісіі (Стэнаграма)
Белоруссы
Рэцэнзія на кнігу
Граматычныя нататкі
Тэрміналёгічная работа ў Інбелкульце і на мясцох
Тэрміналёгічная работа ў Інбелкульце і зьбіраньне народных тэрмінаў
Цікавішся — прачытай (“Лекцыі па гісторыі беларускае мовы” О.В.-Левановіча)
Ліст у рэдакцыю
Дзесяцігодзьдзе беларускае граматыкі (1918—1928 г.)
Граматычны склад мовы Ц. Гартнага. Юбілейны нарыс
Беларуская Акадэмія навук і яе мэтад работы
Графіка, правапіс і мова ў тэстамэнце кн. Саломерацкага і ў двух другіх дакумэнтах з папер Саломерацкіх XVI ст.
Аб зьбіраньні народных тэрмінолёгічных матар’ялаў
Беларускі правапіс (проект)
Імянны паказальнік


Раім таксама паглядзець:
Каўрус Алесь, Круталевіч Міхась. Стараславянская мова
1.06 р.

Каўрус Алесь, Круталевіч Міхась. Стараславянская мова

У кнізе выкладзены адзі з самых цяжкіх лінгвістычных курсаў. Складаецца з уводзін (кароткі гістарычны нарыс) і чатырох раздзелаў: лексіка і словаўтварэнне, фанетыка, марфалогія і сінтаксіс. У канцы змешчаны тэксты з найбольш вядомых помнікаў стараславянскага пісьменства і слоўнік.

Аляксандраў Сяржук, Мыцык Галіна. Гавары са мной па-беларуску: Гутарковая мова
5.90 р.

Аляксандраў Сяржук, Мыцык Галіна. Гавары са мной па-беларуску: Гутарковая мова ў штодзённым ужытку

Говори со мной по-белорусски: Живой разговор каждый день.

Сучасны дапаможнік для самастойнага навучаньня беларускай мове: альфабэт, граматыка, тэматычныя заняткі, маўленчыя практыкаваньні, тэксты, слоўнік.

Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры
13.99 р.

Адамовіч Антон. Да гісторыі беларускае літаратуры

У гэтым выданьні, якое знаёміць чытача з малавядомымі старонкамі гісторыі беларускай літаратуры, у храналягічным парадку зьмешчана пераважная бальшыня матэрыялаў, якія можна аднесьці да літаратуразнаўчай спадчыны Антона Адамовіча (1909 – 1998).