Навіны Prastora.by ад 10/12/2009

2 новыя аўдыёкнігі ад выдавецтва "Beltonmedia":

Ермаловіч Мікола. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае
http://prastora.by/audyjoknihi/jermalovic-mikola-bielaruskaja-dziarzava-...

Калядная быль. Вечаровыя казкі
http://prastora.by/audyjoknihi/kaladnaja-byl-viecarovyja-kazki

1 новая кніга ад выдавецтва "Галіяфы":

Ахроменка Уладзіслаў, Клімковіч Максім. Праўдзівая гісторыя Кацапа, Хахла і Бульбаша
http://prastora.by/knihi/achromienka-uladzislau-klimkovic-maksim-praudzi...

17 новых кніг ад выдавецтва Мастацкая літаратура:

Крынічка. Чытанка: для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага узросту
http://prastora.by/knihi/krynicka

Хрустальны калодзеж. Казкі народаў Еўропы ў дзвюх кнігах. Кніга 1
http://prastora.by/knihi/chrustalny-kalodziez-kazki-narodau-europy-u-dzv...

Хрустальны калодзеж. Казкі народаў Еўропы ў дзвюх кнігах. Кніга 2
http://prastora.by/knihi/chrustalny-kalodziez-kazki-narodau-europy-u-dzv...

Вераніцын Канстанцін. Тарас на Парнасе
http://prastora.by/knihi/vieranicyn-kanstancin-taras-na-parnasie

Каратынскі Вінцэсь. Творы
http://prastora.by/knihi/karatynski-vinces-tvory

Кавалёў Сяргей. Шлях да Бэтлеему
http://prastora.by/knihi/kavalou-siarhiej-slach-da-betlejemu

Адамчык Вячаслаў. Чужая бацькаўшчына
http://prastora.by/knihi/adamcyk-viacaslau-cuzaja-backauscyna

Жылка Уладзімір. Матылі
http://prastora.by/knihi/zylka-uladzimir-matyli

Лойка Алег. Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае
http://prastora.by/knihi/lojka-aleh-francysk-skaryna-abo-sonca-maladziko...

Жук Алесь. Паляванне на Апошняга Жураўля
http://prastora.by/knihi/zuk-ales-palavannie-na-aposniaha-zuraula

У сям’і расце мужчына
http://prastora.by/knihi/u-siamji-rascie-muzcyna

Цыркун Кастусь. Над намі – неба
http://prastora.by/knihi/cyrkun-kastus-nad-nami-nieba

Ліса і мужык
http://prastora.by/knihi/lisa-i-muzyk

Макаёнак Андрэй. Зацюканы апостал
http://prastora.by/knihi/makajonak-andrej-zaciukany-apostal

Мінск: падарожжа па горадзе
http://prastora.by/knihi/minsk-padarozza-pa-horadzie

Мальдзіс Адам. Як жылі нашы продкі ў ХVIIІ стагоддзі. Восень пасярод вясны
http://prastora.by/knihi/maldzis-adam-jak-zyli-nasy-prodki-u-xviii-staho...

Аўласенка Генадзь. Вася Лайдачкін у краіне Шкодных Звычак
http://prastora.by/knihi/aulasienka-hienadz-vasia-lajdackin-u-krajinie-s...

Шаноўнае спадарства! Каб надалей атрымліваць Навінаў сайту Prastora.by, калі ласка, падпісвайцеся на рассылку нашай суполкі навінаў на Google Groups http://groups.google.com/group/prastora_by
Наступныя выпускі будуць рассылацца толькі праз Google Groups. Навіны будуць публікавацца і на сайце, але рассылка навінаў непасрэдна з сайту болей рабіцца ня будзе. Выбачайце за магчымыя нязручнасьці.

З павагай,
каманда Prastora.by